Taller d’utillatges

L’experiència adquirida i el know-how desenvolupat al llarg de tots aquests anys ens ha portat a la conclusió que és imprescindible dissenyar i executar, per a cada tipus d’envàs, els utillatges necessaris per a la correcta decoració i adaptació a les nostres màquines, en les nostres pròpies instal·lacions, la qual cosa ens proporciona una capacitat de resposta eficaç i uns costos raonables del qual es beneficien els nostres clients.

torno